Euroscola

„ÎMPREUNĂ PENTRU TINERII EUROPEI – O PROPUNERE LEGISLATIVĂ DE SUCCES”.

În perioada 14 aprilie 2013 – 10 octombrie 2014 o echipă de elevi din cadrul școlii noastre s-a înscris la concursul EUROSCOLA, ediția a VII-a (2014/ 2015) cu tema „Împreună pentru tinerii Europei – o propunere legislativă de succes”.

Scopul proiectului a fost ca elevii să simuleze activităţile legate de adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European, în cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie) pentru inițiativa legislativă a Comisiei Europene, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (COM/2013/0447 final),

Pentru atingerea scopului proiectului am desfășurat mai multe activități: documentare, seminar de informare, întâlniri cu reprezentanții primăriei orașului Vălenii de Munte. Proiectul a fost înscris și transmis Biroului De Informare a Parlamentului European la București

Parteneri în acest proiect au fost Primăria orașului Vălenii de Munte reprezentată de domnul primar Florin Constantin, Centrul cultural pentru tineret reprezentat de domnul Andrei Nicolae și postul de televiziune VP TV-Valea Prahovei.

Proiectul a fost coordonat de profesorii Șandru Mihaela Carmen și Petre Vulpe.

Logo