Documente utile

  1. Documente ARACIP
  2. Strategie anticoruptie
  3. Statutul elevilor
  4. Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP) 2016
  5. Completare ROFUIP 2018
  6. Completare ROFUIP 2020
  7. Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare
  8. Codul muncii – actualizat
  9. Regulament organizare si functionare
  10. Codul de etica al colegiului
  11. Bani de liceu
  12. Acordarea de rechizite – Metodologie
  13. Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităților metodice, științifice și culturaleorganizate de către Casa Corpului Didactic Prahova
  14. Codurile CAEN 2015 ale concursurilor scolare
  15. Codurile CAEN 2016 ale concursurilor scolare
  16. Criterii de acordare a burselor
  17. Lista competitii burse 2015
  18. Competitii finantate de minister
  19. Competitii nefinantate de minister
  20. Acte necesare burse
  21. Criterii de acordare a burselor
  22. ordin_modificare_ordin_simulari_3150_2017
  23. Punctaje concursuri scolare, conform ROI CNNI
  24. Documente dosar excursie
  25. Structura anului scolar 2018-2019 OMEN 3220
  26. SSM