Cursuri de formare

Proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF.
Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica
Oferta cursuri de formare 2021-2022

  • Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităților metodice, științifice și culturaleorganizate de către Casa Corpului Didactic Prahova