Comisii metodice pe domenii de activitate

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – COORDONATOR OPERATIV
 2. Grunbaum Ileana                                      – Responsabil
 3. Jumărea Liliana                               – membru
 4. Neagu Adriana                                – membru
 5. Frîncu Elena                                    – membru, reprezentantul părinţilor
 6. Gresieanu Elena Olivia                   – membru, lider sindicat
 7. Raiciu Liliana                                  – membru, reprezentantul Consiliului Local
 8. Toncu Alexandru                            – membru, reprezentantul elevilor, clasa XII E

 

COMISIA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI CERCETARE (FORMARE CONTINUĂ)

 

 1. STĂTESCU ANA CARMEN                 – RESPONSABIL
 2. Neagu Elena MIhaela                       – membru
 3. Istudor Mihai                                   – membru

 

 

 

COMISIA PENTRU CONCURSURI, OLIMPIADE ŞCOLARE, EVALUARE NAŢIONALĂ, BACALAUREAT

 

 1. JUMĂREA LILIANA – RESPONSABIL
 2. Cocoșilă George                    – membru, diriginte clasa a VIII a
 3. Grunbaum Ileana – membru, diriginte clasa a XII a A
 4. Stătescu Ana Carmen – membru, diriginte clasa a XII a B
 5. Pîrvu Monica                   – membru, diriginte clasa a XII a C
 6. Sloneanu Mariana – membru, diriginte clasa a XII a D
 7. Istrate Romelia                    – membru, diriginte clasa a XII a E
 8. Florea Mihaela          – membru, diriginte clasa a XII a F

 

COMISIA O.S.P.

 1. ISTUDOR MIHAI – RESPONSABIL
 2. Cocoșilă George          – membru, diriginte clasa a VIII a
 3. Neagu Adriana – membru, diriginte clasa a X a A
 4. Mihalache Constantin – membru, diriginte clasa a X a B
 5. Pavel Vasile                   – membru, diriginte clasa a X a C
 6. Sandu Ana                    – membru, diriginte clasa a X a D
 7. Gresieanu Elena Olivia – membru, diriginte clasa a X a E
 8. Vasile Dinu Toma          – membru, diriginte clasa a X a F
 9. Grunbaum Ileana – membru, diriginte clasa a XII a A
 10. Stătescu Ana Carmen – membru, diriginte clasa a XII a B
 11. Pîrvu Monica – membru, diriginte clasa a XII a C
 12. Sloneanu Mariana – membru, diriginte clasa a XII a D
 13. Istrate Romelia – membru, diriginte clasa a XII a E
 14. Florea Mihaela – membru, diriginte clasa a XII a F

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI CULTURALE

 

 1. STAN PETRUŢA RESPONSABIL
 2. Cocoşilă George – membru
 3. Istrate Romelia – membru
 4. Florea Mihaela – membru

 

 

COMISIA PENTRU ACODAREA BURSELOR ŞI AJUTOARELOR SOCIALE

 

 1. CHIŞ CLAUDIŢA – RESPONSABIL
 2. Jercan Florentina – membru
 3. Gresieanu Elena Olivia          – membru
 4. Moraru Dorina Claudia – membru
 5. Pavel Vasile – membru

 

 

COMISIA PENTRU SERVICIUL ÎN ŞCOALĂ

 

 1. CHIŞ CLAUDIŢA – RESPONSABIL
 2. Pîrvu Monica          – membru
 3. Stătescu Ana Carmen – membru

 

 

 

COMISIA PENTRU DISCIPLINĂ

 

 1. VASILE DINU TOMA – RESPONSABIL clasa a X a
 2. Tănăsescu Ion          – membru, responsabil gimnaziu
 3. Stan Constantin – membru, responsabil clasa a IX a
 4. Mihalache Constantin                   – membru, responsabil clasa a X a
 5. Pîrvu Luminița Gabriela – membru, responsabil clasa a XI a
 6. Istrate Romelia                   – membru, responsabil clasa a XII a

 

 

 

COMISIA DE RECEPŢIE

 

 1. CRIVĂŢ AUGUSTIN – RESPONSABIL
 2. Mihalache Constantin – membru
 3. Pavel Vasile – membru

 

 

COMISIA DE RECEPŢIE LUCRĂRI

 

 1. Chiş Claudiţa – PREŞEDINTE
 2. Iliescu Elena – membru
 3. Pavel Vasile – membru
 4. Crivăț Augustin – membru
 5. Visoschi Ioan – membru

 

COMISIA PENTRU INVENTARIERE

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – PREŞEDINTE
 2. Jumărea Lilianamembru
 3. Istudor Mihai – membru
 4. Pavel Vasile – membru
 5. Sloneanu Mariana – membru
 6. Stătescu Ana Carmen – membru

 

COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

 1. CHIŞ CLAUDIŢA – PREŞEDINTE
 2. Crivăţ Augustin – secretar
 3. Grunbaum Ileana – membru
 4. Iliescu Elena – membru
 5. Pîrvu Luminiţa Gabriela – membru
 6. Petre Florin   -membru

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 1. CHIŞ CLAUDIŢA – PREŞEDINTE
 2. Muşat Emil Valentin                          – secretar
 3. Coman Vasile                                              – membru
 4. Cocoşilă George                                 – membru
 5. Grunbaum Ileana                               – membru
 6. Lupu Claudia                                               – membru
 7. Mihalcea Adrian                                 – membru
 8. Neagu Adriana                                   – membru
 9. Pîrvu Luminiţa Gabriela                    – membru
 10. Pîrvu Monica – membru
 11. Stan Constantin – membru
 12. Vasile Dinu Toma          – membru

 

COMISIA DE MEDIU

 

 1. SANDU ANA                             – RESPONSABIL
 2. Duţu Otilia – membru
 3. Jumărea Liliana – membru
 4. Neagu Adriana – membru
 5. Sloneanu Mariana  – membru

 

COMISIA DE IMAGINE ŞI COMUNICARE

 

 1. Muşat Emil Valentin – RESPONSABIL
 2. Tănăsescu Ion – membru
 3. Popa Sorina Beatrice – membru
 4. Şandru Mihaela Carmen – membru
 5. Visoschi Ioan – membru

 

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE

 

 1. 1. NEAGU ADRIANA – RESPONSABIL
 2. Sandu Ana                             – membru
 3. Pîrvu Luminiţa Gabriela – membru

 

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI

 

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – RESPONSABIL
 2. Mihalcea Adrian – membru
 3. Rusu Mădălina -membru

 

COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME

 

 1. VISOSCHI IOAN – RESPONSABIL
 2. Florea Mihaela – membru
 3. Jumărea Liliana – membru
 4. Muşat Emil Valentin – membru
 5. Nicolae Elena Roxana – membru
 6. Neagu Adriana          – membru
 7. Enescu Ana – membru

 

COMISIA DE SALARIZARE

 

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – RESPONSABIL
 2. Coman Antonica – membru
 3. Jercan Florentina – membru

 

 

COMISIA PENTRU RESURSE EXTRABUGETARE

 

 1. CHIŞ CLAUDIŢA – RESPONSABIL
 2. Grunbaum Ileana – membru
 3. Jumărea Liliana – membru
 4. Muşat Emil Valentin – membru

 

 

COMISIA PENTRU SOLIDARITATE

 

 1. COCOŞILĂ GEORGE – RESPONSABIL
 2. Tănăsescu Ion – membru
 3. Dumitrescu Iuliana -membru

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR

 

 1. CHIȘ CLAUDIȚA                                     – RESPONSABIL
 2. Coman Vasile                                             – membru
 3. Florea Mihaela                                   – membru
 4. Enescu Ana                                       – membru
 5. Nicolae Elena Roxana                        – membru
 6. Pavel Vasile                                       – membru
 7. Tănăsescu Ion                                             – membru
 8. Jercan Florentina                                – reprezentantul părinţilor
 9. Cojocaru Adrian                                – reprezentantul autorităţii publice locale
 10. Stanciu Cătălin – reprezentantul autorităţii publice locale
 11. Toncu Alexandru                   – reprezentantul elevilor – clasa XII A

 

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA RESURSELOR UMANE

 

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – RESPONSABIL
 2. Chiş Claudiţa – membru
 3. Coman Vasile – membru
 4. Lupu Claudia – membru
 5. Muşat Emil Valentin – membru
 6. Vasile Dinu Toma – membru
 7. Pîrvu Luminița Gabriela – membru
 8. Mihalcea Adrian -membru

 

COMISIA PENTRU ELABORAREA SCHEMELOR ORARE

 

 1. CHIȘ CLAUDIȚA – RESPONSABIL
 2. Pîrvu Monica – membru
 3. Tutucă Mioara                             – membru

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI TURISTICE

 

 1. PAVEL VASILE – RESPONSABIL
 2. Grunbaum Ileana – membru
 3. Sloneanu Mariana – membru
 4. Tănăsescu Ion  – membru

 

 

 

COMISIA PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE

 

 1. PÎRVU LUMINIŢA GABRIELA – RESPONSABIL
 2. Neagu Elena Mihaela – membru
 3. Tănăsescu Ion – membru

 

COMISIA PENTRU COORDONAREA PARTENERIATELOR ŞCOLARE

 

 1. ŞANDRU MIHAELA CARMEN – RESPONSABIL
 2. Chiş Claudiţa – membru
 3. Florea Mihaela – membru
 4. Jumărea Liliana – membru
 5. Lupu Claudia – membru
 6. Pavel Vasile – membru
 7. Vasile Dinu Toma – membru

 

COMISIA PENTRU COORDONAREA CONSILIULUI ELEVILOR

 

 1. FLOREA MIHAELA – RESPONSABIL
 2. Cocoşilă George – membru
 3. Nicolae Elena Roxana          – membru

 

 

COMISIA PENTRU PROGNOZĂ ŞI PROGRAMARE BUGETARĂ

 

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – RESPONSABIL
 2. Coman Antonica – membru
 3. Jercan Florentina – membru

 

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EVALUĂRILOR INTERNE

(ritmicitatea notării)

 

 1. PÎRVU LUMINIȚA GABRIELA – RESPONSABIL clasele V-VIII
 2. Rusu Mădălina                    – membru clasele IX-X
 3. Petre Mariana – membru clasele XI-XII

 

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR

 

 1. 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – RESPONSABIL
 2. Chiș Claudița – membru
 3. Pîrvu Monica – membru
 4. Sloneanu Mariana          – membru
 5. Neagu Elena Mihaela                   – membru

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR DE DIFERENȚE

 

 1. Chiș Claudița – PREŞEDINTE
 2. Moraru Dorina Claudia -membru

Lb. română/lb. latină/lit. universală       Stan Petruța

Enescu Ana

 

Matematică                                                   Coman Vasile

Petre Mariana

 

Informatică/TIC                                          Pîrvu Monica

Petre Florin

 

Științe:                                    fizică:               Jumărea Liliana

Crivăț Augustin

 

chimie:              Grunbaum Ileana

Sloneanu Mariana

biologie:            Neagu Adriana

Sandu Ana

 

Limba modernă       lb. franceză:  Vasile Dinu Toma

Negrilă Maria

lb.engleză: Istrate Romelia

Dumitrescu Iuliana

 

Om și societate      istorie:       Lupu Claudia

Istudor Mihai

 

geografie:   Pavel Vasile

Stan Constantin

 

socio-umane:       Florea Mihaela

Vulpe Petre

Nicolae Elena Roxana

 

religie:                  Cocoșilă George

Cruceru Liviu

 

Ed. muzicală/ed. vizuală/ed. artistică       Gresieanu Elena Olivia

Popa Sorina Beatrice

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 1. ILIESCU ELENA – PREŞEDINE
 2. Petre Mariana   -membru
 3. Crivăţ Augustin – membru
 4. Istudor Mihai – membru
 5. Petre Florin – membru
 6. Visoschi Ioan – membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

 

 1. 1. ENESCU ANA – RESPONSABIL
 2. Cocoșilă George – membru
 3. Istudor Mihai – membru
 4. Gianotti Claudia – membru (părinte)
 5. Toncu Alexandru – membru (elev)

 

 

COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR

 

 1. PÎRVU LUMINIȚA GABRIELA – RESPONSABIL
 2. Cocoșilă George – membru, clasele V-VIII
 3. Crivăț Augustin – membru, clasele IX-X
 4. Istudor Mihai – membru, clasele XI-XII

 

COMISIA PENTRU GESTIONAREA SIIIR

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – RESPONSABIL
 2. Necula Roxana Ioana – membru
 3. Jercan Florentina – membru
 4. Iliescu Elena                    – membru

 

COMISIA DE CASARE, DE CLASARE ȘI VALORIFICARE

A MATERIALELOR REZULTATE

 1. CHIȘ CLAUDIȚA – RESPONSABIL
 2. David Roxana Ștefania – membru
 3. Crivăț Augustin – membru
 4. Rădulescu Silviu – membru

 

COMISIA PENTRU VERIFICAREA

DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI A ACTELOR DE STUDII

 

 1. MARGHIOALA ANDREI MARIA – RESPONSABIL
 2. Chiș Claudița – membru
 3. Moraru Dorina                   – membru

 

COMISIA ANTICORUPȚIE

 

1.MARGHIOALA ANDREI MARIA    -COORDONATOR

 1. Florea Mihaela -Responsabil
 2. Cocoșilă George -membru
 3. Jumărea Liliana -membru
 4. Nicolae Elena Roxana -membru
 5. Tănăsescu Ion -membru

COMISIA DE MOBILITATE

 

 1. 1. Jumărea Liliana          – PREŞEDINTE,  profesor fizică
 2. Coman Antonica – membru, secretar
 3. Neagu Adriana – membru, profesor biologie
 4. Stătescu Ana Carmen – membru, profesor limba română