IN MEMORIAM

poza

CONSTANTIN VASILESCU

Implacabil, trecerea timpului ne poartă dureros către lumea de dincolo,fără de întoarcere și cancelaria se mută irevocabil la Ceruri  cu eminenții  profesori ajunși în pragul senectuții.O lege a firii dureroasă ,de nestăvilit ,care ne transformă în amintire ,în lacrimă și dor …

În duminica de 9 iulie 2017 a încetat din viață dragul nostru coleg Constantin (Sorin ) Vasilescu. Născut la 21 mai 1944 la Vălenii de Munte, urmează cursurile Colegiului Național ,,Nicolae Iorga” absolvindu-le în 1962. Devine profesor după ce termină Facultatea de Istorie a Universității București,promoția 1971.Prin activitatea didactică ,a fost legat de școlile din Predeal Sărari și Vălenii de Munte,din 1989 fiind profesor al colegiului nostru .A obținut gradul didactic I și a pregătit generații de elevi care ,spre cinstea lor și onoarea sa,au absolvit instituții postliceale și de învățământ superior devenind oameni cu pregătire aleasă și caracter remarcabil .

Cuceritor prin cuvântul cald și modestie ,prin patriotism și pregătire intelectuală ,prin devotamentul pedagogic ,prin altruism și generozitate , Constantin Vasilescu era unul din acei minunați profesori care coborau din cărți în viață și creau legături trainice între oameni așezând mai presus de toate prestigiul școlii. Frumoasa familie întemeiată l-a iubit ,l-a ajutat și i-a dat libertatea de a se dedica peste măsură nobilelor sale idealuri morale și profesionale.

Transmitem îndureratei doamne Emilia și fiicei sale Olivia ,nepoților și rudelor apropiate condoleanțe asigurându-le de întreaga noastră compasiune,prețuire și durere .Dumnezeu să-l odihnească în veci !