Management

VIZIUNEA, MISIUNEA SI TINTELE STRATEGICE

Echipa manageriala

Consiliul de administratie

Consiliul profesoral

Comisii pe discipline

Dirigintii claselor in anul scolar 2017-2018

Comisii metodice pe domenii de activitate

Compartimente

Organigrama

Sedinte Consiliu de Administratie

RAEI 2016-2017