Evaluare

Tipuri de itemi

Construirea instrumentelor de evaluare

Teoria si practica evaluarii